Upcoming Conferences

05 Nov - 07 Nov 2018
Bali, Indonesia
Submission due:30 Jul 2018
19 Nov - 21 Nov 2018
Perth, Australia
Submission due:20 Aug 2018
05 Dec - 07 Dec 2018
Da Nang, Vietnam
Submission due:20 Oct 2018
05 Dec - 07 Dec 2018
Da Nang, Vietnamn
Submission due:20 Oct 2018
10 Jan - 13 Jan 2019
Tokyo, Japan
Submission due:10 Oct 2018

What News

  • Jun 13, 2016 News!Vol. 85 is available online now.   [Click]
  • May 29, 2015 News!Vol. 84 is available online now.   [Click]
  • May 29, 2015 News!Vol. 83 is available online now.   [Click]
Volume 49
Article# Article Title & Authors Page
1
Yu Xun and Li Cuixia
1
2
Liu Qingjuan and Zhou Huiqiu
5
3
Wang Miaomiao, Li Na and Shi Leina
11
4
Wang Jianguo and Wang Jianmin
15
5
Ding Aixia and Dan Wang
21
6
ZHANG Yan-li and ZHANG Shi-guang
27
7
Guo Rihong, Yan Pengcheng, Sun Jiangsheng and Song Chuanping
31
8
Chen Yundong and Wang Jiheng
37
9
Sun Lu and Fan Yadong
42
10
ZHANG Shi-guang
46
11
Liu Jie-jing and ZHANG Shi-guang
50
12
Zhang Qi and Xiong Wei
55
13
Hu Sensen
61
14
Kun Liu, Hai-yan Zhao, Long-jiang Dong and Li-juan Du
66
15
Yao xin and Zhou Huiqiu
72
16
Gu Fuzhen, Wang Jiheng, Tian Likai
77
17
He Wei-da and Yu Yi
81
18
Yujiao Wang and Haiyun Lin
87
19
Wang Yujing
91
20
Shaoqing Huang and Xiubin Qian
96
21
Jian Wang
101
22
Ming Li, Yousheng Zhang and Wei Jia
106
23
Zheng Tian and Zhang Li
112
24
Tong Wang, ChuanHe Huang
118
25
Zheng Ying, Sui Zhigang, Shen Qingfeng
124
26
Liu Yang
130
27
Jianmei Ge, Shying Zhang
138
28
GUAN Zhongmei, WANG Juan
145
29
Chen Rui, Meng Xiao-jing
150
30
An Zhixing, Jiang Jinqing, Zhang Xiaojian, Wang Qinghua, Zhang Jinzhou
155
Copyright ©2008-2015. International Proceedings of  Economics Development and Research. All rights reserved.
E-mail: pub@iacsit.org Tel./Fax:+65-31563599